Dlaczego potrzebuję kodeksu postępowania?

Kodeks postępowania to dokument, który określa oczekiwania dotyczące zachowania uczestników projektu. Przyjęcie i egzekwowanie kodeksu postępowania może pomóc stworzyć pozytywną atmosferę wśród społeczności.

Kodeksy postępowania chronią nie tylko uczestników, ale i ciebie. Jeśli utrzymujesz projekt, może się okazać, że nieproduktywne postawy innych uczestników mogą z czasem powodować wyczerpanie lub niezadowolenie z pracy.

Kodeks postępowania umożliwia ci przyjazne i konstruktywne zachowania wśród społeczności projektu. Aktywne podejście zmniejsza prawdopodobieństwo zmęczenia się swoim projektem i pomaga podejmować działania, gdy ktoś robi coś, z czym się nie zgadzasz.

Ustanowienie kodeksu postępowania

Postaraj się ustalić kodeks postępowania tak wcześnie, jak to możliwe: najlepiej na samym początku projektu.

Oprócz przekazywania swoich oczekiwań kodeks postępowania opisuje następujące kwestie:

 • Gdzie obowiązuje kodeks postępowania (tylko w przypadku problemów i pull requestów lub przy różnych wydarzeniach społeczności)
 • Do kogo odnosi się kodeks postępowania (członków społeczności i opiekunów, ale także na przykład sponsorów)
 • Co się stanie, jeśli ktoś naruszy kodeks postępowania
 • Jak ktoś może zgłaszać naruszenia

Gdziekolwiek możesz, skorzystaj z istniejących szablonów. Przymierze współautorów to rozwijany kodeks postępowania używany przez ponad 40 000 projektów open source, w tym Kubernetes, Rails i Swift.

Kodeks postępowania Django oraz Kodeks postępowania obywatelskiego to także dwa przykłady dobrych kodeksów postępowania.

Umieść plik CODE_OF_CONDUCT w katalogu głównym projektu i uczyń go widocznym dla społeczności, łącząc go z plikiem CONTRIBUTING lub README.

Zdecyduj, jak będziesz egzekwować swój kodeks postępowania

Musisz wyjaśnić, w jaki sposób Twój kodeks postępowania będzie egzekwowany zanim nastąpi naruszenie. Istnieje kilka powodów, dla których warto to zrobić:

 • To pokazuje, że poważnie podchodzisz do działania, gdy jest to potrzebne.

 • Twoja społeczność poczuje się bardziej pewnie, że skargi faktycznie zostaną rozpatrzone.

 • Zapewnisz swoją społeczność, że proces sprawdzania jest uczciwy i przejrzysty, jeśli kiedykolwiek zostaną sprawdzeni pod kątem naruszenia.

Powinieneś dać ludziom poufny sposób (np. Adres e-mail), do zgłoszenia naruszenia zasad postępowania i wyjaśnić, kto otrzyma to zgłoszenie. Może to być opiekun, grupa opiekunów lub grupa robocza ds. Kodeksu postępowania.

Nie zapominaj, że ktoś może chcieć zgłosić naruszenie dotyczące osoby, która je otrzyma. W takim przypadku daj im możliwość zgłaszania naruszeń komuś innemu. Na przykład tak jak, @ctb oraz @mr-c tłumaczą w swoim projekcie, khmer:

Przypadki obraźliwych, nękających lub w inny sposób niedopuszczalnych zachowań można zgłaszać, wysyłając wiadomość e-mail na adres khmer-project@idyll.org, który jest wysyłany tylko do C. Titusa Browna i Michaela R. Crusoe. Aby zgłosić problem dotyczący któregokolwiek z nich, wyślij wiadomość e-mail dr Judi Brown Clarke dyrektor ds. Różnorodności w Centrum Badań nad Ewolucją w Działaniu BEACON, Centrum Nauki i Technologii NSF.*

Możesz zainspirować się także instrukcją egzekwowania Django (chociaż możesz nie potrzebować czegoś tak kompleksowego, w zależności od wielkości twojego projektu).

Egzekwowanie twojego kodeksu postępowania

Czasami, pomimo twoich starań, ktoś zrobi coś, co narusza ten kodeks. Istnieje kilka sposobów przeciwdziałania negatywnym lub szkodliwym zachowaniom.

Zbierz informacje o sytuacji

Traktuj głos każdego członka społeczności tak samo ważny jak własny. Jeśli otrzymasz zgłoszenie, że ktoś naruszył kodeks postępowania, podejmij się go na poważnie i zbadaj sprawę, nawet jeśli naruszenie nie pasuje do twoich doświadczeń z tą osobą. Takie postępowanie sygnalizuje społeczności, że cenisz ich perspektywę i ufasz ich osądowi.

Członek społeczności, o którym mowa, może wieloktrotnie sprawiać, że inni członkowie czują się niekomfortowo lub zrobić to tylko jeden raz. Oba mogą być podstawą do podjęcia działania, w zależności od kontekstu.

Zanim odpowiesz, daj sobie czas na zrozumienie, co się stało. Przeczytaj wcześniejsze komentarze i rozmowy tej osoby, aby lepiej zrozumieć, kim ona jest i dlaczego mogła postąpić w taki sposób. Spróbuj zebrać inne niż własne opinie na temat tej osoby i jej zachowania.

Podejmij odpowiednie działania

Po zebraniu i przetworzeniu wystarczających informacji musisz zdecydować, co robić. Rozważając kolejne kroki, pamiętaj, że twoim celem jako moderatora jest promowanie bezpiecznego, pełnego szacunku i współpracy środowiska. Zastanów się nie tylko, jak poradzić sobie z daną sytuacją, ale także, w jaki sposób twoja reakcja wpłynie na dalsze zachowania i oczekiwania twojej społeczności.

Gdy ktoś zgłosi naruszenie kodeksu postępowania, to twoim obowiązkiem jest wyjaśnić sprawę. Czasami osoba zgłaszająca ujawnia informacje z dużym ryzykiem dla ich kariery, reputacji lub bezpieczeństwa fizycznego. Zmuszenie ich do konfrontacji z napastnikiem może postawić osobę zgłaszającą w kompromitującej sytuacji. Należy komunikować się bezpośrednio z daną osobą, chyba że osoba zgłaszająca wyraźnie zażąda inaczej.

Istnieje kilka sposobów reagowania na naruszenie kodeksu postępowania:

 • Daj osobie, o której mowa, publiczne ostrzeżenie i wyjaśnij, w jaki sposób ich zachowanie wpłynęło negatywnie na innych, najlepiej w kanale, w którym miało miejsce. Tam, gdzie to możliwe, komunikacja publiczna przekazuje reszcie społeczności, że poważnie podchodzisz do kodeksu postępowania. Bądź miły, ale stanowczy w swojej komunikacji.

 • Prywatnie skontaktuj się z osobą w celu wyjaśnienia, w jaki sposób ich zachowanie wpłynęło negatywnie na innych. Możesz skorzystać z prywatnego kanału komunikacji, jeśli sytuacja dotyczy poufnych danych osobowych. Jeśli komunikujesz się z kimś prywatnie, dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z osobami, które jako pierwsze zgłosiły sytuację, aby wiedziały, że podjąłeś działania. Poproś osobę zgłaszającą o zgodę o ujawnienie jej przed wysłaniem wiadomości.

Czasami nie można osiągnąć rozwiązania. Dana osoba może stać się agresywna lub wroga, gdy zostanie skonfrontowana lub nie zmieni swojego zachowania. W tej sytuacji możesz rozważyć podjęcie silniejszych działań. Na przykład:

 • Zawieś osobę w kwestii projektu, egzekwowane przez tymczasowy zakaz uczestnictwa w jakimkolwiek aspekcie projektu

 • Trwale zbanuj tę osobę w projekcie

Zbanowanych członków nie należy lekceważyć, stanowią trwałą i niemożliwą do pogodzenia różnicę perspektyw. Powinieneś podjąć te środki tylko wtedy, gdy jest jasne, że nie można osiągnąć rozwiązania.

Twoje obowiązki jako opiekuna

Kodeks postępowania nie jest prawem egzekwowanym arbitralnie. Jesteś podmiotem egzekwującym kodeks postępowania i twoim obowiązkiem jest przestrzegać zasad ustanowionych w tym kodeksie postępowania.

Jako opiekun ustalasz wytyczne dla swojej społeczności i egzekwujesz je zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania. Oznacza to poważne potraktowanie każdego zgłoszenia naruszenia kodeksu postępowania. Zgłaszającemu należy się dokładna i rzetelna ocena jego skargi. Jeśli stwierdzisz, że zgłoszone przez nich zachowanie nie stanowi naruszenia, przekaż im to jasno i wyjaśnij, dlaczego nie zamierzasz podjąć działań w związku z tym. To, co zrobią z tym, zależy od nich: tolerować zachowanie, z którym mieli problem, lub przestać uczestniczyć w społeczności.

Zgłoszenie zachowania, które nie narusza kodeksu postępowania, może nadal wskazywać na problem w twojej społeczności i powinieneś zbadać ten potencjalny problem i podjąć odpowiednie działania. Może to obejmować rewizję twojego kodeksu postępowania w celu wyjaśnienia dopuszczalnego zachowania i / lub rozmowę z osobą, której zachowanie zostało zgłoszone i poinformowanie ich, że chociaż nie naruszyli kodeksu postępowania, omijają granicę oczekiwań i sprawiają, że uczestnicy czują się niekomfortowo.

W końcu, jako opiekun, ustalasz i egzekwujesz standardy dotyczące akceptowalnego zachowania. Masz możliwość kształtowania wartości społeczności w ramach projektu, a uczestnicy oczekują, że egzekwujesz te wartości w uczciwy i zrównoważony sposób.

Zachęcaj do zachowań, które chcesz zobaczyć na świecie 🌎

Kiedy projekt wydaje się wrogi lub niechciany, nawet jeśli jest to tylko jedna osoba, której zachowanie jest tolerowane przez innych, ryzykujesz utratą znacznie większej liczby współpracowników, a niektórzy nigdy nie dołączą do społeczności twojego projektu. Przyjęcie lub egzekwowanie kodeksu postępowania nie zawsze jest łatwe, ale promowanie przyjaznego środowiska pomoże twojej społeczności w rozwoju.